Thông tư 31/2001/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 31/2001/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 31/2001/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế tại Quyết định 128/2000/QĐ-TTg về chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghiệp phần mềm do Bộ Tài Chính ban hành Số hiệu: 31/2001/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá Ngày ban hành: 21/05/2001 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 31/2001/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế tại Quyết định 128/2000/QĐ-TTg về chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghiệp phần mềm do Bộ Tài Chính ban hành

 • THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 31/2001/TT-BTC NGÀY 21 THÁNG 5 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ƯU ĐÃI VỀ THUẾ ...
 • A. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:
 • B. CÁC ƯU ĐÃI VỀ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP PHẦN MỀM:
 • I. VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP:
 • II. VỀ THUẾ CHUYỂN LỢI NHUẬN RA NƯỚC NGOÀI:
 • III. VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 • IV. VỀ THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THU NHẬP CAO:
 • V. VỀ THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU:
 • VI. ƯU ĐÃI VỀ SỬ DỤNG ĐẤT VÀ THUÊ ĐẤT:
 • C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 31/2001/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 31/2001/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 31/2001/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 31/2001/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 31/2001/TT-BTC

Đang cập nhật