Thông tư 09/2001/TT-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 09/2001/TT-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư 09/2001/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc hoàn thành xác nhận người có công với cách mạng trong 3 thời kỳ do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 09/2001/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thị Hằng Ngày ban hành: 25/05/2001 Lĩnh vực: Chính sách xã hội

Mục lục Thông tư 09/2001/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc hoàn thành xác nhận người có công với cách mạng trong 3 thời kỳ do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

  • THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 09/2001/TT-BLĐTBXH NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2001 VỀ HƯỚNG ...
  • I/ ĐỐI TƯỢNG HOÀN THÀNH XÁC NHẬN
  • II/ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC HỒ SƠ VÀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT
  • III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
  • Mẫu Số 01 BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT, KẾT LUẬN CÁC TRƯỜNG HỢPTỒN ĐỌNG ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 09/2001/TT-BLĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Thông tư 09/2001/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 09/2001/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 09/2001/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 09/2001/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật