Luật phòng cháy và chữa cháy 2001

Click để xem chi tiết và Tải về Luật phòng cháy và chữa cháy 2001

Tiêu đề: Luật phòng cháy và chữa cháy 2001 Số hiệu: 27/2001/QH10 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Văn An Ngày ban hành: 29/06/2001 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Luật phòng cháy và chữa cháy 2001

 • QUỐC HỘI
 • LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 27/2001/QH10 VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 5. Trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 6. Trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 7. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt
 • Điều 8. Ban hành và áp dụng tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 9. Bảo hiểm cháy, nổ
 • Điều 10. Chính sách đối với người tham gia chữa cháy
 • Điều 11. Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 12. Quan hệ hợp tác quốc tế
 • Điều 13. Các hành vi bị nghiêm cấm
 • Chương 2: PHÒNG CHÁY
 • Điều 14. Biện pháp cơ bản trong phòng cháy
 • Điều 15. Thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 16. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong đầu tư xây dựng và sử dụng công trình
 • Điều 17. Phòng cháy đối với nhà ở và khu dân cư
 • Điều 18. Phòng cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới
 • Điều 19. Phòng cháy đối với rừng
 • Điều 20. Phòng cháy đối với cơ sở
 • Điều 21. Phòng cháy đối với đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao
 • Điều 22. Phòng cháy trong khai thác, chế biến, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng, bảo quản sản ...
 • Điều 23. Phòng cháy đối với công trình cao tầng, công trình trên mặt nước, công trình ngầm, đường hầm ...
 • Điều 24. Phòng cháy trong sản xuất, cung ứng, sử dụng điện và thiết bị, dụng cụ điện
 • Điều 25. Phòng cháy đối với chợ, trung tâm thương mại, kho tàng
 • Điều 26. Phòng cháy đối với cảng, nhà ga, bến xe
 • Điều 27. Phòng cháy đối với bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà nghỉ, vũ trường, rạp hát, rạp chiếu ...
 • Điều 28. Phòng cháy đối với trụ sở làm việc, thư viện, bảo tàng, kho lưu trữ
 • Điều 29. Tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá ...
 • Chương 3: CHỮA CHÁY
 • Điều 30. Biện pháp cơ bản trong chữa cháy
 • Điều 31. Xây dựng và thực tập phương án chữa cháy
 • Điều 32. Thông tin báo cháy và chữa cháy
 • Điều 33. Trách nhiệm chữa cháy và tham gia chữa cháy
 • Điều 34. Huy động lực lượng, phương tiện để chữa cháy
 • Điều 35. Nguồn nước và các vật liệu chữa cháy
 • Điều 36. Ưu tiên và bảo đảm quyền ưu tiên cho người, phương tiện tham gia chữa cháy
 • Điều 37. Người chỉ huy chữa cháy
 • Điều 38. Quyền và trách nhiệm của người chỉ huy chữa cháy
 • Điều 39. Trách nhiệm xử lý khi có cháy lớn và cháy có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng
 • Điều 40. Khắc phục hậu quả vụ cháy
 • Điều 41. Bảo vệ hiện trường, lập hồ sơ vụ cháy
 • Điều 42. Chữa cháy trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc ...
 • Chương 4: TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
 • Điều 43. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 44. Thành lập, quản lý, chỉ đạo đội dân phòng và đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở
 • Điều 45. Nhiệm vụ của lực lượng dân phòng và lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở
 • Điều 46. Huấn luyện, bồi dưỡng, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, điều động và chế độ, chính sách ...
 • Điều 47. Tổ chức lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 48. Chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 49. Trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và chế độ, chính sách đối với lực lượng Cảnh sát phòng cháy và ...
 • Chương 5: PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
 • Điều 50. Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở, thôn, ấp, bản, tổ dân phố, hộ gia ...
 • Điều 51. Trang bị phương tiện cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 52. Quản lý và sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 53. Sản xuất, nhập khẩu phương tiện phòng cháy và chữa cháy
 • Chương 6: ĐẦU TƯ CHO HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
 • Điều 54. Nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 55. Ngân sách nhà nước đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 56. Khuyến khích đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy
 • Chương 7: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
 • Điều 57. Nội dung quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 58. Cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 59. Thanh tra phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 60. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra
 • Điều 61. Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện
 • Chương 8: KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 62. Khen thưởng
 • Điều 63. Xử lý vi phạm
 • Chương 9: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 64. Hiệu lực thi hành
 • Điều 65. Hướng dẫn thi hành

Ngày 29/06/2001, Quốc hội đã ban hành Luật phòng cháy và chữa cháy quy định về phòng cháy, chữa cháy, xây dựng lực lượng, trang bị phương tiện, chính sách cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy.
 
 Theo đó, nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia bảo hiểm cháy, nổ. Riêng đối với, cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ Luật phòng cháy và chữa cháy 2001 quy định phải thực hiện bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của cơ sở đó. 

Đối với hoạt động phòng cháy, Luật phòng cháy và chữa cháy 2001 quy định  phòng cháy được thực hiện bằng những biện pháp cơ bản như: Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt; bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy. Cũng như thường xuyên, định kỳ kiểm tra phát hiện các sơ hở, thiếu sót về phòng cháy và có biện pháp khắc phục kịp thời. 

Dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư, đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao phải được đi kèm với giải pháp, thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Đồng thời, hoạt động phòng cháy được quy định cụ thể đối với từng tường hợp cụ thể như: Phòng cháy đối với rừng; Phòng cháy đối với cơ sở; Phòng cháy đối với đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao; Phòng cháy trong khai thác, chế biến, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng, bảo quản sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, vật tư, hàng hoá khác có nguy hiểm về cháy, nổ; Phòng cháy đối với công trình cao tầng, công trình trên mặt nước, công trình ngầm, đường hầm và công trình khai thác khoáng sản khác; Phòng cháy trong sản xuất, cung ứng, sử dụng điện và thiết bị, dụng cụ điện; Phòng cháy đối với chợ, trung tâm thương mại, kho tàng; Phòng cháy đối với cảng, nhà ga, bến xe; Phòng cháy đối với bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà nghỉ, vũ trường, rạp hát, rạp chiếu phim và những nơi đông người khác; Phòng cháy đối với trụ sở làm việc, thư viện, bảo tàng, kho lưu trữ.

Trong quản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác rừng phải dựa trên cơ sở phân loại rừng để xác định phạm vi bảo vệ an toàn phòng cháy và chữa cháy; phải phân chia rừng theo mức độ nguy hiểm về cháy và có biện pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với từng loại rừng.

Đối với hoạt động chữa cháy, nhà nước quy định những biện pháp cơ bản như: Huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy; Tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan; Thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy.

Khi xảy ra cháy, người phát hiện thấy cháy phải bằng mọi cách báo cháy nhanh nhất và chữa cháy; cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân gần nơi cháy phải nhanh chóng thông tin và tham gia chữa cháy. Người và phương tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đều có thể được huy động để chữa cháy và phục vụ chữa cháy; khi nhận được lệnh huy động phải chấp hành ngay.

Để hoạt động chữa cháy kịp thời và hạn chế đến mức tối thiểu tổn thất xảy ra, người được huy động làm nhiệm vụ chữa cháy được ưu tiên đi trên các phương tiện giao thông. Lực lượng, phương tiện khi làm nhiệm vụ chữa cháy có quyền sử dụng còi, đèn, cờ ưu tiên và tín hiệu đặc biệt khác và được ưu tiên đi trên đường giao thông.

Đồng thời, các biện pháp khắc phục hậu quả cháy cũng phải được thực hiện kip thời như: Tổ chức cấp cứu ngay người bị nạn; cứu trợ, giúp đỡ người bị thiệt hại ổn định đời sống; Thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự an toàn xã hội; Nhanh chóng phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động khác.

Luật phòng cháy và chữa cháy 2001 có hiệu lực kể từ ngày 04/10/2001.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật phòng cháy và chữa cháy 2001 để xử lý: