Quyết định 213/2005/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 213/2005/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 213/2005/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước thuộc uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh bình năm 2006 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 213/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 30/08/2005 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Ngày 30/08/2005, Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 213/2005/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước thuộc uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh bình năm 2006.

Phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình như sau:

1. Hợp nhất 6 Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi: Yên Mô, Yên Khánh, Nho Quan, Gia Viễn, Kim Sơn, Hoa Lư thành Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Ninh Bình, Nhà nước giữ 100% vốn.

2. Thực hiện cổ phần hóa, trong đó:

- Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ:

Công ty Cấp nước Ninh Bình.

- Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần:

+ Công ty Sản xuất, xuất nhập khẩu Ninh Bình;

+ Xí nghiệp In Ninh Bình.

Quyết định 213/2005/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 14/08/2005.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 213/2005/QĐ-TTg để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 213/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 213/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 213/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 213/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật