Thông tư liên tịch 04/2002/TTLT/BCA-BNG

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 04/2002/TTLT/BCA-BNG

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 04/2002/TTLT/BCA-BNG hướng dẫn Nghị định 21/2001/NĐ-CP thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam do Bộ công an-Bộ Ngoại giao ban hành Số hiệu: 04/2002/TTLT/BCA-BNG Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Ngoại giao Người ký: Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Văn Ngạnh Ngày ban hành: 29/01/2002 Lĩnh vực: An ninh quốc gia

Mục lục Thông tư liên tịch 04/2002/TTLT/BCA-BNG hướng dẫn Nghị định 21/2001/NĐ-CP thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam do Bộ công an-Bộ Ngoại giao ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ CÔNG AN - BỘ NGOẠI GIAO SỐ 04/2002/TTLT-BCA-BNG NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2002 ...
  • I- VIỆC MỜI, ĐÓN, BẢO LÃNH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM
  • II- VIỆC CẤP, BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THỊ THỰC TẠI CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM
  • III- VIỆC CẤP CHỨNG NHẬN TẠM TRÚ TẠI CỬA KHẨU QUỐC TẾ VÀ VIỆC KHAI BÁO TẠM TRÚ
  • IV- VIỆC CẤP, GIA HẠN, BỔ SUNG, SỬA ĐỔI CÁC LOẠI GIẤY TỜ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG TẠM TRÚ TẠI VIỆT NAM
  • V- KÝ HIỆU CỦA THỊ THỰC VÀ THẺ TẠM TRÚ
  • VI- VIỆC GIẢI QUYẾT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THƯỜNG TRÚ
  • VII- VIỆC CẤP THẺ THƯỜNG TRÚ
  • VIII- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 04/2002/TTLT/BCA-BNG để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 04/2002/TTLT/BCA-BNG

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 04/2002/TTLT/BCA-BNG

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 04/2002/TTLT/BCA-BNG

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 04/2002/TTLT/BCA-BNG

Đang cập nhật