Thông tư liên tịch 03/2002/TTLT-BCA-BNG

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 03/2002/TTLT-BCA-BNG

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 03/2002/TTLT-BCA-BNG hướng dẫn cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài theo Nghị định 05/2000/NĐ-CP về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam do Bộ công an- Bộ Ngoại giao ban hành Số hiệu: 03/2002/TTLT-BCA-BNG Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Ngoại giao Người ký: Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Văn Ngạnh Ngày ban hành: 29/01/2002 Lĩnh vực: An ninh quốc gia

Mục lục Thông tư liên tịch 03/2002/TTLT-BCA-BNG hướng dẫn cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài theo Nghị định 05/2000/NĐ-CP về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam do Bộ công an- Bộ Ngoại giao ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ CÔNG AN - BỘ NGOẠI GIAO SỐ 03/2002/TTLT-BCA-BNG NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ ...
  • I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  • II- VIỆC CẤP, GIA HẠN, BỔ SUNG, SỬA ĐỔI HỘ CHIẾU VÀ GIẤY THÔNG HÀNH
  • III. TRƯỜNG HỢP CHƯA ĐƯỢC CẤP, GIA HẠN, BỔ SUNG, SỬA ĐỔI HỘ CHIẾU
  • IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 03/2002/TTLT-BCA-BNG để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 03/2002/TTLT-BCA-BNG

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 03/2002/TTLT-BCA-BNG

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 03/2002/TTLT-BCA-BNG

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 03/2002/TTLT-BCA-BNG

Đang cập nhật