Nghị định 32/2002/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 32/2002/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 32/2002/NĐ-CP về việc áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số Số hiệu: 32/2002/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 27/03/2002 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Nghị định 32/2002/NĐ-CP về việc áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 32/2002/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2002 QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG LUẬT HÔN NHÂN ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Áp dụng phong tục, tập quán về hôn nhân và gia đình
 • Điều 3. Trách nhiệm của Nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình của người dân thuộc các dân tộc ...
 • Chương 2: QUY ĐỊNH VỀ KẾT HÔN
 • Điều 4. Tuổi kết hôn
 • Điều 5. Bảo đảm quyền tự do kết hôn của nam, nữ
 • Điều 6. Bảo đảm quyền tự do kết hôn của người phụ nữ goá chồng, người đàn ông goá vợ
 • Điều 7. Việc kết hôn giữa những người cùng dòng máu về trực hệ và giữa những người trong dòng họ với ...
 • Điều 8. Đăng ký kết hôn
 • Điều 9. Áp dụng phong tục, tập quán về nghi thức cưới hỏi
 • Chương 3: QUAN HỆ GIỮA VỢ VÀ CHỒNG, GIỮA CHA MẸ VÀ CON, GIỮA CÁC THÀNH VIÊN KHÁC TRONG GIA ĐÌNH
 • Điều 10. Quyền bình đẳng giữa vợ và chồng
 • Điều 11. Nơi cư trú của vợ, chồng
 • Điều 12. Quyền thừa kế tài sản giữa vợ, chồng
 • Điều 13. Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ đối với con
 • Điều 14. Quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, dòng họ
 • Chương 4: ĐĂNG KÝ NHẬN NUÔI CON NUÔI
 • Điều 15. Áp dụng các phong tục, tập quán về nuôi con nuôi
 • Điều 16. Đăng ký nuôi con nuôi
 • Điều 17. Các trường hợp nhận nuôi con nuôi trước ngày 01 tháng 01 năm 2001 nhưng không đăng ký tại cơ ...
 • Chương 5: QUY ĐỊNH VỀ LY HÔN
 • Điều 18. Giải quyết việc ly hôn của vợ, chồng
 • Điều 19. Chia tài sản của vợ, chồng khi ly hôn
 • Điều 20. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn
 • Chương 6: KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 21. Khen thưởng
 • Điều 22. Xử lý vi phạm
 • Chương 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 23. Trách nhiệm của Ủy ban Dân tộc và Miền núi
 • Điều 24. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp
 • Điều 25. Trách nhiệm của Bộ Văn hoá - Thông tin
 • Điều 26. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 27. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Điều 28. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC A DANH MỤC PHONG TỤC, TẬP QUÁN TỐT ĐẸP VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH ...
 • PHỤ LỤC B DANH MỤC PHONG TỤC, TẬP QUÁN LẠC HẬU VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CỦA CÁC DÂN TỘC BỊ NGHIÊM CẤM ...

Ngày 27/03/2002, Chính phủ ban hành Nghị định 32/2002/NĐ-CP về việc áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số

Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định việc áp dụng Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 đối với công dân thuộc các dân tộc thiểu số đang sinh sống ở vùng sâu, vùng xa; quy định việc áp dụng các phong tục, tập quán về hôn nhân và gia đình của các dân tộc thiểu số đang sinh sống ở vùng sâu, vùng xa.

Áp dụng phong tục, tập quán về hôn nhân và gia đình

1. Phong tục, tập quán tốt đẹp về hôn nhân và gia đình của các dân tộc thiểu số (được ghi trong Phụ lục A ban hành kèm theo Nghị định này) thể hiện bản sắc của mỗi dân tộc, không trái với những nguyên tắc quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 thì được tôn trọng và phát huy.

2. Phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình của các dân tộc thiểu số (được ghi trong Phụ lục B ban hành kèm theo Nghị định này) trái với những nguyên tắc quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 thì bị nghiêm cấm hoặc vận động xoá bỏ.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 32/2002/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 32/2002/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 32/2002/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 32/2002/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 32/2002/NĐ-CP

Đang cập nhật