Thông tư 76/2002/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 76/2002/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 76/2002/TT-BTC hướng dẫn về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 76/2002/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá Ngày ban hành: 09/09/2002 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 76/2002/TT-BTC hướng dẫn về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành

 • Phần thứ nhất: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Phần thứ hai: NHỮNG VẤN ĐỀ TÀI VỀ CHÍNH KHI CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SANG CÔNG TY CỔ PHẦN
 • I. KIỂM KÊ VÀ PHÂN LOẠI TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
 • II. XỬ LÝ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ TÀI CHÍNH TRƯỚC KHI XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
 • III. XỬ LÝ TÀI CHÍNH TỪ THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐẾN THỜI ĐIỂM DOANH NGHIỆP CHÍNH THỨC ...
 • IV. BÁN CỔ PHẦN
 • V. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ BÁN CỔ PHẦN
 • VI. CHI PHÍ CỔ PHẦN HÓA
 • VII. BÀN GIAO TÀI SẢN, TIỀN VỐN CHO CÔNG TY CỔ PHẦN
 • VIII. CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI CHUYỂN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN ...
 • Phần thứ ba: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CỔ PHẦN BÁN ƯU ĐÃI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP NGUYÊN ...
 • I. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG SỐ CỔ PHẦN BÁN ƯU ĐÃI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
 • II. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CỔ PHẦN ƯU ĐÃI BÁN CHO NGƯỜI SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU CHO CÁC DOANH ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 76/2002/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 76/2002/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 76/2002/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 76/2002/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 76/2002/TT-BTC

Đang cập nhật