Thông tư 77/2002/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 77/2002/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 77/2002/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp chứng minh nhân dân và lệ phí đăng ký quản lý hộ khẩu do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 77/2002/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung Ngày ban hành: 10/09/2002 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thuế, phí, lệ phí, Hành chính tư pháp

Mục lục Thông tư 77/2002/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp chứng minh nhân dân và lệ phí đăng ký quản lý hộ khẩu do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 77/2002/TT-BTC NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2002 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN ...
  • I- ĐỐI TƯỢNG THU VÀ MỨC THU
  • II- TỔ CHỨC THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG
  • III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • BIỂU MỨC THU LỆ PHÍ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN VÀ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ KHẨU
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 77/2002/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 77/2002/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 77/2002/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 77/2002/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 77/2002/TT-BTC

Đang cập nhật