Thông tư 79/2002/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 79/2002/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 79/2002/TT-BTC hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 79/2002/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá Ngày ban hành: 12/09/2002 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 79/2002/TT-BTC hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 79/2002/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 09 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH ...
 • Phần thứ nhất NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Phần thứ hai NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • I. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP THEO GIÁ TRỊ TÀI SẢN
 • II. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP THEO DÒNG TIỀN CHIẾT KHẤU
 • III. TỔ CHỨC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HOÁ
 • IV. THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VÀ ĐIỀU CHỈNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HOÁ
 • Phần thứ ba ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • PHỤ LỤC SỐ 2 BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
 • PHỤ LỤC SỐ 3 BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 79/2002/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 79/2002/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 79/2002/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 79/2002/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 79/2002/TT-BTC

Đang cập nhật