Thông tư 118/2002/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 118/2002/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 118/2002/TT-BTC hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết do Bộ Tài Chính ban hành Số hiệu: 118/2002/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm Ngày ban hành: 27/12/2002 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Lĩnh vực khác

Mục lục Thông tư 118/2002/TT-BTC hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết do Bộ Tài Chính ban hành

  • THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 118 /2002/TT-BTC NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ...
  • I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:
  • II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ:
  • A. VỀ TỔ CHỨC VÀ THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XSKT:
  • B. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XSKT:
  • C. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY XSKT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XSKT:
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 118/2002/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 118/2002/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 118/2002/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 118/2002/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 118/2002/TT-BTC

Đang cập nhật