Nghị định 26/2003/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 26/2003/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 26/2003/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật Số hiệu: 26/2003/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 19/03/2003 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Nghị định 26/2003/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 4. Tình tiết giảm nhẹ
 • Điều 5. Tình tiết tăng nặng
 • Điều 6. Thời hiệu xử phạt và thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 7. Các hình thức xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả
 • Chương 2: HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ MỨC PHẠT CÁC HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ VÀ KIỂM ...
 • MỤC A: HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ MỨC PHẠT VỀ BẢO VỆ THỰC VẬT
 • Điều 8. Hình thức xử phạt và mức phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về phòng, trừ sinh vật gây ...
 • MỤC B: HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ MỨC PHẠT VỀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT
 • Điều 9. Hình thức xử phạt và mức phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về kiểm dịch thực vật xuất ...
 • Điều 10. Hình thức xử phạt và mức phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về kiểm dịch thực vật nội ...
 • Điều 11. Hình thức xử phạt và mức phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về kiểm dịch thực vật giống ...
 • Điều 12. Hình thức xử phạt và mức phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về xông hơi khử trùng
 • MỤC C: HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ MỨC PHẠT VỀ QUẢN LÝ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
 • Điều 13. Hình thức xử phạt và mức phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về sản xuất, gia công, sang ...
 • Điều 14. Hình thức xử phạt và mức phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về buôn bán thuốc và nguyên ...
 • Điều 15. Hình thức xử phạt và mức phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về vận chuyển, bảo quản và ...
 • Điều 16. Hình thức xử phạt và mức phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về xuất khẩu, nhập khẩu, ...
 • Điều 17. Hình thức xử phạt và mức phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về thông tin, quảng cáo và ...
 • Điều 18. Hình thức xử phạt và mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định quản lý hành chính về bảo vệ ...
 • Chương 3: THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT
 • Điều 19. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật
 • Điều 20. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 21. Thẩm quyền xử phạt của các cơ quan khác
 • Điều 22. Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch ...
 • Điều 23. Uỷ quyền xử phạt vi phạm hành chính
 • Chương 4: THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT
 • Điều 24. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 25. Thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 26. áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính
 • Chương 5: KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 27. Khiếu nại, tố cáo
 • Điều 28. Khen thưởng
 • Điều 29. Xử lý vi phạm đối với người có thẩm quyền xử phạt hành chính
 • Điều 30. Xử lý vi phạm đối với người bị xử phạt vi phạm hành chính
 • Chương 6: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 31. Hiệu lực thi hành
 • Điều 32. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 26/2003/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 26/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 26/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 26/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 26/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật