Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003

Click để xem chi tiết và Tải về Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003

Tiêu đề: Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003 Số hiệu: 10/2003/PL-UBTVQH11 Loại văn bản: Pháp lệnh Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Văn An Ngày ban hành: 17/03/2003 Lĩnh vực: Chính sách xã hội

Mục lục Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003

 • PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 10/2003/PL-UBTVQH11 NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2003 PHÒNG, CHỐNG ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm
 • Điều 5. Thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm
 • Điều 6. Khuyến khích, tạo điều kiện trong hoạt động phòng, chống mại dâm
 • Điều 7. Các biện pháp phòng, chống mại dâm
 • Điều 8. Trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống mại dâm
 • Điều 9. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phòng ...
 • Chương 2: NHỮNG BIỆN PHÁP VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TRONG PHÒNG, CHỐNG ...
 • Điều 10. Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống mại dâm
 • Điều 11. Trách nhiệm của các cơ quan thông tin, tuyên truyền trong phòng, chống mại dâm
 • Điều 12. Trách nhiệm của nhà trường và các cơ sở giáo dục khác trong tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ...
 • Điều 13. Trách nhiệm của gia đình trong phòng, chống mại dâm
 • Điều 14. Biện pháp kinh tế - xã hội trong phòng, chống mại dâm
 • Điều 15. Trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ
 • Điều 16. Quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, dịch vụ văn hoá, thông tin trong phòng, chống mại dâm
 • Điều 17. Quản lý sản xuất, lưu hành, sử dụng dược phẩm kích thích tình dục
 • Điều 18. Trách nhiệm kiểm tra, thanh tra
 • Điều 19. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong phòng, chống mại dâm
 • Điều 20. Trách nhiệm của cơ sở chữa bệnh đối với người bán dâm
 • Điều 21. Phát hiện, tố giác và đấu tranh trong phòng, chống mại dâm
 • Chương 3: XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM
 • Điều 22. Xử lý đối với người mua dâm
 • Điều 23. Xử lý đối với người bán dâm
 • Điều 24. Xử lý đối với người có hành vi liên quan đến mại dâm
 • Điều 25. Xử lý đối với tổ chức, cá nhân lợi dụng kinh doanh dịch vụ để hoạt động mại dâm
 • Điều 26. Xử lý đối với tổ chức, cá nhân phổ biến, tàng trữ, lưu hành các sản phẩm có nội dung và hình ...
 • Điều 27. Xử lý đối với cán bộ, công chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân vi phạm pháp luật về ...
 • Điều 28. Xử lý đối với người có hành vi vi phạm pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống ...
 • Điều 29. Xử lý đối với người có hành vi bao che hoặc không kịp thời xử lý kỷ luật người vi phạm pháp ...
 • Chương 4: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM
 • Điều 30. Nội dung quản lý nhà nước về công tác phòng, chống mại dâm
 • Điều 31. Cơ quan quản lý nhà nước về công tác phòng, chống mại dâm
 • Điều 32. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điều 33. Trách nhiệm của Bộ Công an
 • Điều 34. Trách nhiệm của Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Thương mại, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng ...
 • Điều 35. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp
 • Điều 36. Kiểm tra, thanh tra về phòng, chống mại dâm
 • Điều 37. Kinh phí cho công tác phòng, chống mại dâm
 • Chương 5: KHEN THƯỞNG VÀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
 • Điều 38. Khen thưởng
 • Điều 39. Khiếu nại, tố cáo và trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • Chương 6: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 40. Hiệu lực thi hành
 • Điều 41. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003 để xử lý: