Thông tư 19/2003/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 19/2003/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 19/2003/TT-BTC hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong Công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 19/2003/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm Ngày ban hành: 20/03/2003 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 19/2003/TT-BTC hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong Công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 19/2003/TT-BTC NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH TĂNG, GIẢM ...
  • I- NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG
  • II- ĐIỀU CHỈNH TĂNG, GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ
  • A. ĐIỀU CHỈNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:
  • B. ĐIỀU CHỈNH GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ:
  • III- CỔ PHIẾU QUỸ
  • VI- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 19/2003/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 19/2003/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 19/2003/TT-BTC

Án lệ về Thông tư 19/2003/TT-BTC

Đang cập nhật