Nghị định 30/2003/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 30/2003/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 30/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ Số hiệu: 30/2003/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 01/04/2003 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 30/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ

  • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 30/2003/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2003 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN ...
  • Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
  • Điều 2. Vị trí và chức năng
  • Điều 3. Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ
  • Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn chung
  • Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn riêng của một số cơ quan thuộc Chính phủ
  • Điều 6. Cơ cấu tổ chức
  • Điều 7. Chế độ làm việc và trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ
  • Điều 8. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 30/2003/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 30/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 30/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 30/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 30/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật