Thông tư 14/2003/TT-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 14/2003/TT-BQP

Tiêu đề: Thông tư 14/2003/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 26/2002/NĐ-CP về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành Số hiệu: 14/2003/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Phạm Văn Trà Ngày ban hành: 22/02/2003 Lĩnh vực: Quốc phòng

Mục lục Thông tư 14/2003/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 26/2002/NĐ-CP về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành

  • THÔNG TƯ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 14/2003/TT-BQP NGÀY 22 THÁNG 2 NĂM 2003 HƯỞNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ ...
  • I. TUYỂN CHỌN, ĐÀO TẠO SĨ QUAN DỰ BỊ
  • II. ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ SĨ QUAN DỰ BỊ
  • III. CHI TRẢ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI SĨ QUAN DỰ BỊ
  • IV. DỰ TOÁN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ
  • V. KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI SĨ QUAN DỰ BỊ
  • VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 14/2003/TT-BQP để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư 14/2003/TT-BQP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 14/2003/TT-BQP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 14/2003/TT-BQP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 14/2003/TT-BQP

Đang cập nhật