Thông tư 42/2003/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 42/2003/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 42/2003/TT-BTC bổ sung, sửa đổi Thông tư 96/2002/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 75/2002/NĐ-CP về điều chỉnh mức thuế môn bài do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 42/2003/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung Ngày ban hành: 07/05/2003 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 42/2003/TT-BTC bổ sung, sửa đổi Thông tư 96/2002/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 75/2002/NĐ-CP về điều chỉnh mức thuế môn bài do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 42/2003/TT-BTC NGÀY 7 THÁNG 5 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THÔNG ...
  • 1- Thay thế điểm 1 mục I của Thông tư số 96/2002/TT-BTC và Thông tư số 113/2002/TT-BTC như sau:
  • 2. Quy định việc xác định bậc thuế Môn bài đối với một số trường hợp cụ thể như sau:
  • 3/ Quy định về miễn giảm thuế Môn bài:
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 42/2003/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 42/2003/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 42/2003/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 42/2003/TT-BTC

Đang cập nhật