Thông tư 12/2003/TT-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 12/2003/TT-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư 12/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 114/2002/NĐ-CP về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 12/2003/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thị Hằng Ngày ban hành: 30/05/2003 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Lao động

Mục lục Thông tư 12/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 114/2002/NĐ-CP về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

 • THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 12/2003/TT-BLĐTBXH NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ VIỆC ...
 • I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
 • II. LƯƠNG TỐI THIỂU
 • III. THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP LƯƠNG
 • IV. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
 • V. CHẾ ĐỘ TRẢ LƯƠNG
 • VI. CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG.
 • VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • PHỤ LỤC SỐ 1: HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP LƯƠNG ÁP DỤNG ...
 • PHỤ LỤC SỐ 2. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG MỨC LAO ĐỘNG

Ngày 30/05/2003, Bộ LĐTBXH đã ban hành Thông tư 12/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 114/2002/NĐ-CP về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước.

Đối tượng, phạm vi áp dụng tiền lương theo quy định tại Thông tư này là người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các tổ chức sau:

1/ Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước;

2/ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

3/ Doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; các tổ chức kinh tế thuộc lực lượng vũ trang;

4/ Công ty cổ phần có trên 50% tổng số vốn của Nhà nước; công ty cổ phần gồm các cổ đông là doanh nghiệp nhà nước;

5/ Tổng Công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con;

6/ Các tổ chức, đơn vị, Nhà nước không giao biên chế thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, Đảng, đoàn thể, Hội được phép tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các doanh nghiệp, công ty, tổ chức, đơn vị nêu trên gọi tắt là doanh nghiệp nhà nước.

Mức lương tối thiểu theo Điều 4, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:

1/ Áp dụng mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 01 năm 2003 là 290.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ để tính mức lương, phụ cấp lương, đơn giá tiền lương, tiền lương ngừng việc, nghỉ ngày lễ, nghỉ hằng năm, tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Khi Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu chung thì thực hiện theo quy định mới.

2/ Căn cứ vào năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp tiếp tục áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu để tính đơn giá tiền lương và trả lương cho người lao động theo quy định tại Nghị định số 28/CP ngày 28 tháng 3 năm 1997 và Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2001 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương và thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước cho đến khi có quy định mới.

Thông tư 12/2003/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/06/2003.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 12/2003/TT-BLĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Thông tư 12/2003/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 12/2003/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 12/2003/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 12/2003/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật