Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2003

Click để xem chi tiết và Tải về Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2003

Tiêu đề: Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2003 Số hiệu: 07/2003/QH11 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Văn An Ngày ban hành: 17/06/2003 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2003

 • Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng:
 • 1- Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 2- Bổ sung khoản 8 vào Điều 7 như sau:
 • 3- Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 4- Khoản 1 và khoản 2 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 5- Bổ sung khoản 4 vào Điều 11 như sau:
 • 6- Khoản 1 Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 7- Bổ sung khoản 5 vào Điều 14 như sau:
 • 8- Khoản 3 Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 9- Khoản 2 Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • Điều 2
 • Điều 3
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2003 để xử lý:

Tin tức về Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2003

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2003

Đang cập nhật

Bình luận về Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2003

Đang cập nhật

Án lệ về Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2003

Đang cập nhật