Thông tư 17/2003/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 17/2003/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 17/2003/TT-BGDĐT hướng dẫn Điều 3, Điều 7 và Điều 8 Nghị định 88/2001/NĐ-CP về thực hiện phố cập giáo dục trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào ban hành Số hiệu: 17/2003/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Văn Vọng Ngày ban hành: 28/04/2003 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 17/2003/TT-BGDĐT hướng dẫn Điều 3, Điều 7 và Điều 8 Nghị định 88/2001/NĐ-CP về thực hiện phố cập giáo dục trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào ban hành

  • THÔNG TƯ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 17/2003/TT-BGDĐT NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN ĐIỀU 3, ĐIỀU ...
  • I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
  • II. VIỆC TIẾP NHẬN ĐỐI TƯỢNG VÀO HỌC TẠI CƠ SỞ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ
  • III. VIỆC PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO PHƯƠNG THỨC KHÔNG CHÍNH QUY
  • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 17/2003/TT-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 17/2003/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 17/2003/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 17/2003/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 17/2003/TT-BGDĐT

Đang cập nhật