Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định 44/2003/NĐ-CP về hợp đồng lao động do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 21/2003/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thị Hằng Ngày ban hành: 22/09/2003 Lĩnh vực: Lao động

Mục lục Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định 44/2003/NĐ-CP về hợp đồng lao động do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

  • THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 21/2003/TT-BLĐTBXH NGÀY 22/9/2003 HƯỚNG DẪN THI HÀNH ...
  • I. HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
  • II. GIAO KẾT, THAY ĐỔI NỘI DUNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
  • III. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, TRỢ CẤP THÔI VIỆC VÀ BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO
  • IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
  • Mẫu số 1 MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
  • Mẫu số 2 MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
  • Mẫu số 3 MẪU THÔNG BÁO CHUYỂN TRẢ TRỢ CẤP THÔI VIỆC
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH

Phân tích chính sách về Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật