Nghị định 105/2003/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 105/2003/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 105/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Số hiệu: 105/2003/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 17/09/2003 Lĩnh vực: Lao động

Mục lục Nghị định 105/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 105/2003/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2003 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI ...
 • CHƯƠNG 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam theo quy định tại Điều 132 của Bộ luật Lao động được ...
 • Điều 2. Người lao động nước ngoài làm việc cho người sử dụng lao động quy định tại Điều 1 Nghị định này ...
 • Chương 2: TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
 • Điều 3. Người sử dụng lao động quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này được tuyển lao động nước ngoài ...
 • Điều 4. Người sử dụng lao động được tuyển lao động nước ngoài khi người lao động nước ngoài có đủ các ...
 • Điều 5. Hồ sơ, trình tự tuyển lao động nước ngoài.
 • Điều 6. Cấp giấy phép lao động.
 • Điều 7. Gia hạn giấy phép lao động.
 • Điều 8. Giấy phép lao động được cấp lại trong trường hợp bị mất hoặc bị hỏng:
 • Điều 9. Giấy phép lao động hết hiệu lực trong các trường hợp sau:
 • Điều 10. Sử dụng giấy phép lao động.
 • Chương 3: THANH TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 11. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm ...
 • Điều 12. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân có thành tích trong việc thực hiện các quy định của ...
 • Điều 13. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân có hành vi vi phạm các quy định tại Bộ luật Lao động ...
 • Điều 14. Người lao động nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức ở Việt Nam mà ...
 • Chương 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 15. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm ...
 • Điều 16. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp ...
 • Điều 17. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
 • Điều 18. Trách nhiệm của người sử dụng lao động:
 • Điều 19. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định ...
 • Điều 20. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 105/2003/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 105/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 105/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 105/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 105/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật