Nghị định 121/2003/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 121/2003/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 121/2003/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn Số hiệu: 121/2003/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 21/10/2003 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Nghị định 121/2003/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
 • Điều 1. Phạm vi áp dụng
 • Điều 2. Đối tượng điều chỉnh
 • Điều 3. Số lượng cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã
 • Điều 4. Chế độ tiền lương đối với cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã
 • Điều 5. Chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế
 • Điều 6. Chế độ áp dụng đối với cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã là người đang được hưởng chế độ ...
 • Điều 7. Chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố
 • Điều 8. Đào tạo, bồi dưỡng
 • Điều 9. Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ, chính sách
 • Điều 10. Hiệu lực thi hành
 • Điều 11. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 12. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 121/2003/NĐ-CP để xử lý: