Nghị định 123/2003/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 123/2003/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 123/2003/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ Số hiệu: 123/2003/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 22/10/2003 Lĩnh vực: Quốc phòng

Mục lục Nghị định 123/2003/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN VẬT CHẤT HẬU CẦN  ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN TẠI NGŨ
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Nguyên tắc bảo đảm tiêu chuẩn vật chất hậu cần
 • Chương 2: TIÊU CHUẨN VẬT CHẤT HẬU CẦN ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN TẠI NGŨ
 • Điều 3. Tiêu chuẩn ăn của hạ sĩ quan, chiến sĩ bộ binh
 • Điều 4. Tiêu chuẩn quân trang của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, chiến sĩ
 • Điều 5. Tiêu chuẩn trang bị nhà ăn, nhà bếp và dụng cụ cấp dưỡng
 • Điều 6. Tiêu chuẩn trang bị quân nhu chiến đấu và dã ngoại
 • Điều 7. Tiêu chuẩn nhu yếu phẩm
 • Điều 8. Tiêu chuẩn thuốc, bông băng, hoá chất
 • Điều 9. Tiêu chuẩn trang bị, dụng cụ y tế
 • Điều 10. Tiêu chuẩn tạp chi vệ sinh
 • Điều 11. Định mức sử dụng nước sạch trong sinh hoạt
 • Điều 12. Tiêu chuẩn diện tích ở, làm việc, sinh hoạt công cộng và một số công trình phụ trợ khác trong ...
 • Điều 13. Định mức tiêu chuẩn doanh cụ
 • Điều 14. Định mức sử dụng điện năng
 • Điều 15. Danh mục
 • CHƯƠNG 3: KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 16. Khen thưởng
 • Điều 17. Xử lý vi phạm
 • CHƯƠNG 4; ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 18. Hiệu lực thi hành
 • Điều 19. Trách nhiệm hướng dẫn
 • Điều 20. Trách nhiệm thi hành
 • DANH MỤC 1: TIÊU CHUẨN QUÂN TRANG CỦA HẠ SĨ QUAN - CHIẾN SĨ
 • DANH MỤC 2 TIÊU CHUẨN QUÂN TRANG CỦA SĨ QUAN, QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP
 • DANH MỤC 3 TIÊU CHUẨN NHU YẾU PHẨM
 • DANH MỤC 4 TIÊU CHUẨN THUỐC, BÔNG, BĂNG, HÓA CHẤT
 • DANH MỤC 5 TIÊU CHUẨN TRANG BỊ QUÂN Y VÀ QUÂN TRANG NGHIỆP VỤ
 • DANH MỤC 6 TIÊU CHUẨN TẠP CHI VỆ SINH
 • DANH MỤC 7 TIÊU CHUẨN DIỆN TÍCH Ở, LÀM VIỆC, SINH HOẠT CÔNG CỘNG VÀ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ KHÁC TRONG ...
 • I. TIÊU CHUẨN DIỆN TÍCH Ở:
 • II. TIÊU CHUẨN DIỆN TÍCH LÀM VIỆC:
 • III. TIÊU CHUẨN DIỆN TÍCH MỘT SỐ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ PHỤ TRỢ KHÁC
 • IV- TIÊU CHUẨN DIỆN TÍCH  TRONG NHÀ ĂN
 • V. THIẾT BỊ VỆ SINH
 • DANH MỤC 8 ĐỊNH MỨC TIÊU CHUẨN DOANH CỤ
 • Bảng I: Tiêu chuẩn sử dụng trong nhà tập thể cho các đối tượng.      
 • Bảng II: Tiêu chuẩn doanh cụ trong nhà làm việc cho các đối tượng.
 • Bảng III: Tiêu chuẩn doanh cụ phòng trực ba
 • Bảng IV: Tiêu chuẩn doanh cụ phòng văn thư - bảo mật
 • Bảng V: Tiêu chuẩn doanh cụ phòng lưu trữ
 • Bảng VI: Tiêu chuẩn doanh cụ phòng làm việc của quân y
 • Bảng VII: Tiêu chuẩn doanh cụ phòng họp + giao ban
 • Bảng VIII: Tiêu chuẩn doanh cụ phòng khách
 • Bảng IX: Tiêu chuẩn doanh cụ phòng sinh hoạt công cộng
 • Bảng X: Tiêu chuẩn doanh cụ phòng học
 • Bảng XI: Tiêu chuẩn doanh cụ nhà ăn
 • DANH MỤC 9 ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG TRONG QUÂN ĐỘI
 • NHÓM I: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG CHO SINH HOẠT LÀM VIỆC
 • Bảng 1: Định mức sử dụng điện năng sinh hoạt làm việc
 • Bảng 2: Hệ số điều chỉnh kđc cho một số nhóm đối tượng có chức vụ
 • NHÓM II: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG CHO CHỈ HUY  SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU
 • NHÓM III: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG CHO BẢO ĐẢM KỸ THUẬT
 • NHÓM IV: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG CHO BẢO ĐẢM HẬU CẦN
 • Bảng 3: Định mức sử dụng điện năng cho bảo đảm hậu cần.
 • NHÓM V: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG CHO ĐÀO TẠO
 • Bảng 4: Định mức sử dụng điện năng cho đào tạo.
 • NHÓM VI: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG CHO PHÒNG,  CHỐNG DỊCH VÀ KHÁM CHỮA BỆNH
 • Bảng 5: Định mức sử dụng điện năng cho phòng chống dịch và khám chữa bệnh.
 • NHÓM VII: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG CHO NHIỆM VỤ KHÁC

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự 1990; Nghị định 123/2003/NĐ-CP tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, sửa đổi năm 1991 và năm 1994; Ngày 22/10/2003, Chính phủ ban hành Nghị định 123/2003/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ.

Nội dung Nghị định này quy định tiêu chuẩn cơ bản về vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, bao gồm tiêu chuẩn ăn của hạ sĩ quan, chiến sĩ bộ binh; tiêu chuẩn ăn thường xuyên của các lực lượng thuộc quân chủng, binh chủng và các mức ăn bồi dưỡng trong huấn luyện, chiến đấu, trực sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, phòng chống thiên tai và  các mức ăn ở bệnh xá, bệnh viện; tiêu chuẩn quân trang, tiêu chuẩn quân nhu chiến đấu, tiêu chuẩn nhu yếu phẩm, tiêu chuẩn thuốc, bông băng, hoá chất sử dụng trong y tế và tiêu chuẩn trang bị, dụng cụ y tế; tiêu chuẩn tạp chi vệ sinh; định mức sử dụng nước sạch trong sinh hoạt; tiêu chuẩn diện tích ở, làm việc, sinh hoạt công tác và một số công trình phụ trợ khác trong doanh trại; định mức tiêu chuẩn doanh cụ; định mức sử dụng điện năng.

Tiêu chuẩn quân trang của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, chiến sĩ.

Theo đó, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ được trang bị lễ phục, quân trang thường xuyên, quân trang niên hạn và quân trang chống rét.

Đồng thời, hạ sĩ quan, chiến sĩ được bảo đảm bằng hiện vật hoặc có thể cấp bằng tiền mặt dựa trên quy đổi tương đương. Đối với đối tượng hưởng lương, trong thời bình, tiêu chuẩn nhu yếu phẩm được tính trong tiền lương.

Tiêu chuẩn thuốc, bông băng, hoá chất

Ngoài ra, nhằm bảo đảm đáp ứng các nhu cầu cho sinh hoạt thường xuyên, huấn luyện, dã ngoại, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu. Thuốc, bông băng, hoá chất cũng được trang bị một cách đầy đủ, gồm có: thuốc, bông băng dùng tại đơn vị; thuốc, bông băng cho giường bệnh, thuốc khám bệnh, thuốc bổ trợ quân binh chủng, thuốc bổ trợ cán bộ cao cấp và bệnh mãn tính, thuốc và hoá chất phòng chống dịch, hoá chất, sinh vật phẩm cho viện chuyên ngành và thuốc nghiệp vụ thú y.

Định mức sử dụng nước sạch trong sinh hoạt

Đối với nước sạch, định mức sử dụng nước sạch trong sinh hoạt phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn là 130 - 150 lít nước sinh hoạt cho mỗi người/ngày áp dụng cho địa bàn có nguồn nước sạch. Những đơn vị đóng quân trên địa bàn chưa có nguồn nước sạch dùng chung được trang bị máy móc để khai thác các nguồn nước sạch, bảo đảm đủ 130 - 150 lít cho mỗi người/ngày.

Nghị định 123/2003/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 10/11/2003.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 123/2003/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 123/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 123/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 123/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 123/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật