Thông tư 71/2003/TT-BNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 71/2003/TT-BNN

Tiêu đề: Thông tư 71/2003/TT-BNN hướng dẫn Nghị định 26/2003/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 71/2003/TT-BNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Huy Ngọ Ngày ban hành: 25/06/2003 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Thông tư 71/2003/TT-BNN hướng dẫn Nghị định 26/2003/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • THÔNG TƯ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 71/2003/QĐ-BNN, NGÀY 25 THÁNG 06 NĂM 2003 VỀ VIỆC ...
  • I. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG
  • II. CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
  • III. THẨM QUYỀN XỬ PHẠT
  • IV. THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
  • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 71/2003/TT-BNN để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư 71/2003/TT-BNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 71/2003/TT-BNN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 71/2003/TT-BNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 71/2003/TT-BNN

Đang cập nhật