Nghị định 158/2003/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 158/2003/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 158/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi Số hiệu: 158/2003/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 10/12/2003 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Nghị định 158/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 158/2003/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2003 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh ...
 • Điều 2. Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng là hàng hoá, dịch vụ (kể cả dịch vụ mua của tổ chức, cá ...
 • Điều 3. Đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng là các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh ...
 • Điều 4. Đối tượng thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng, bao gồm:
 • Chương 2: CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ
 • Điều 5. Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng là giá tính thuế và thuế suất.
 • Điều 6. Giá tính thuế giá trị gia tăng được quy định như sau:
 • Điều 7. Thuế suất thuế giá trị gia tăng
 • Điều 8. Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng
 • Điều 9. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:
 • Điều 10. Các cơ sở kinh doanh phải thực hiện đầy đủ việc mua, bán hàng hoá, dịch vụ có hoá đơn, chứng ...
 • Chương 3 : ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI, NỘP THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ
 • Điều 11. Các cơ sở kinh doanh đăng ký nộp thuế như sau:
 • Điều 12. Cơ sở kinh doanh và người nhập khẩu phải kê khai thuế giá trị gia tăng theo quy định như sau ...
 • Điều 13. Nộp thuế giá trị gia tăng vào ngân sách nhà nước
 • Điều 14. Cơ sở kinh doanh phải thực hiện quyết toán thuế hàng năm với cơ quan thuế. Năm quyết toán thuế ...
 • Điều 15. Việc hoàn thuế giá trị gia tăng đã nộp theo quy định tại Điều 16 Luật Thuế giá trị gia tăng ...
 • Điều 16. Cơ quan Thuế có những nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm sau đây:
 • Điều 17. Cơ quan Thuế có quyền ấn định thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với các đối tượng nộp thuế ...
 • Chương 4 : XỬ LÝ VI PHẠM, KHEN THƯỞNG
 • Điều 18. Đối tượng nộp thuế và cán bộ thuế vi phạm Luật Thuế giá trị gia tăng thì tuỳ theo hành vi và ...
 • Điều 19. Cơ quan Thuế, cán bộ thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tổ chức, cá nhân có thành tích ...
 • Chương 5 : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 20. Việc tổ chức thu thuế giá trị gia tăng được quy định như sau:
 • Điều 21. Số thuế giá trị gia tăng hoàn trả cho các đối tượng quy định tại Điều 15 Nghị định này được ...
 • Điều 22. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2004 và thay thế các Nghị định số ...
 • Điều 23. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 158/2003/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 158/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 158/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 158/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật