Nghị định 40/2004/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 40/2004/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 40/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thống kê Số hiệu: 40/2004/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 13/02/2004 Lĩnh vực: Thống kê

Mục lục Nghị định 40/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thống kê

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 40/2004/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 02 NĂM 2004 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin thống kê
 • Điều 3. ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động thống kê
 • Điều 4. Thông tin thống kê
 • Điều 5. Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
 • Điều 6. Thẩm quyền ban hành bảng phân loại thống kê
 • Điều 7. Điều tra thống kê
 • Điều 8. Chương trình điều tra thống kê quốc gia
 • Điều 9. Điều tra thống kê ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia
 • Điều 10. Thẩm quyền quyết định điều tra thống kê
 • Điều 11. Thẩm định phương án điều tra thống kê
 • Điều 12. Kinh phí điều tra thống kê
 • Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê
 • Điều 14. Đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở
 • Điều 15. Xây dựng và ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở
 • Điều 16. Xây dựng và ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp
 • Điều 17. Thẩm định chế độ báo cáo thống kê
 • Điều 18. Quyền khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê
 • Điều 19. Công bố thông tin thống kê
 • Điều 20. Sử dụng thông tin thống kê
 • Điều 21. Tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 • Điều 22. Thống kê xã, phường, thị trấn
 • Điều 23. Thống kê doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
 • Điều 24. Điều tra thống kê của các tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống tổ chức thống kê nhà nước
 • Điều 25. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật thống kê
 • Điều 26. Điều khoản thi hành

Ngày 13/02/2004, Chính phủ ban hành Nghị định 40/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thống kê.

Nghị định 40/2004/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê về đối tượng cung cấp thông tin, hệ thống chỉ tiêu, bảng phân loại, chế độ báo cáo, điều tra thống kê, công bố và sử dụng thông tin thống kê, ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động thống kê, tổ chức thống kê.

Theo đó, điều tra thống kê nhằm thu thập những thông tin thống kê cơ bản, trên phạm vi cả nước theo chu kỳ dài, quy mô lớn, phạm vi rộng liên quan nhiều ngành, nhiều cấp, sử dụng lực lượng và kinh phí lớn. Ngoài các chương trình điều tra thống kê quốc gia, Nghị định 40/2004/NĐ-CP còn quy định về điều tra thống kê ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia.

Các cuộc điều tra thống kê ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia được tiến hành trong các trường hợp sau: Điều tra thống kê đột xuất, khi có thiên tai, địch họa, dịch bệnh hoặc các trường hợp đột xuất khác; Điều tra thống kê để thu thập thông tin về các chỉ tiêu phục vụ yêu cầu quản lý của Bộ, ngành thuộc lĩnh vực phụ trách nhưng chưa có trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Điều tra thống kê của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhằm thu thập thông tin thống kê có tính chất đặc thù phục vụ yêu cầu quản lý của địa phương mà những thông tin đó chưa có trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Trong quá trình điều tra, thống kê, tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê: Không được từ chối hoặc cản trở việc thực hiện điều tra thống kê của Nhà nước đồng thời phải cung cấp thông tin thống kê trung thực, đầy đủ và đúng thời hạn theo yêu cầu của điều tra viên thống kê.

Nghị định 40/2004/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 06/03/2004.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 40/2004/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 40/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 40/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 40/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 40/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật