Thông tư 02/2004/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 02/2004/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 02/2004/TT-BXD hướng dẫn tính bổ sung chi phí xây dựng công trình do giá thép xây dựng tăng đột biến do Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 02/2004/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Hồng Quân Ngày ban hành: 22/04/2004 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 02/2004/TT-BXD hướng dẫn tính bổ sung chi phí xây dựng công trình do giá thép xây dựng tăng đột biến do Bộ Xây dựng ban hành

  • THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 02/2004/TT-BXD NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN TÍNH BỔ SUNG CHI PHÍ XÂY ...
  • 1. Nguyên tắc tính bổ sung.
  • 2. Phương pháp tính bổ sung.
  • 3. Tổ chức thực hiện.
  • PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN XÂY LẮP HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 02/2004/TT-BXD để xử lý:

Tin tức về Thông tư 02/2004/TT-BXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 02/2004/TT-BXD

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 02/2004/TT-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 02/2004/TT-BXD

Đang cập nhật