Nghị định 123/2004/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 123/2004/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 123/2004/NĐ-CP quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội Số hiệu: 123/2004/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 18/05/2004 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Nghị định 123/2004/NĐ-CP quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 123/2004/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2004 QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ...
 • Chương 1: VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CỦA THỦ ĐÔ HÀ NỘI
 • Điều 1.
 • Điều 2. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu được phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân ...
 • Điều 3.
 • Chương 2: VỀ HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN TÀI CHÍNH CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI
 • Điều 5.
 • Điều 6. Việc huy động vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi ngân sách thành phố quy định ...
 • Điều 8. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội được quyền quyết định tiếp nhận các khoản viện trợ không hoàn ...
 • Chương 3: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 9. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định này.
 • Điều 10. Những nội dung khác về thực hiện ngân sách nhà nước không quy định tại Nghị định này, thực hiện ...

Ngày 18/05/2004, Chính phủ ban hành Nghị định 123/2004/NĐ-CP quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, nguồn thu và nhiệm vụ chi của ngân sách Thủ đô Hà Nội được phân cấp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Uỷ ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cụ thể giữa ngân sách các cấp thuộc thành phố phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của Thành phố.

Đối với các nguồn tài chính cho đầu tư phát triển thủ đô Hà Nội, Chính phủ ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho Thủ đô để đầu tư các chương trình, dự án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, môi trường và phúc lợi công cộng.

Bên cạnh đó, Hà Nội được huy động vốn đầu tư trong nước thông qua các hình thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; huy động vốn vay ngoài nước cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Thành phố; hay các hình thức huy động khác theo quy định của pháp luật.

Nghị định 123/2004/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 10/06/2004.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 123/2004/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 123/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 123/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 123/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật