Nghị định 124/2004/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 124/2004/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 124/2004/NĐ-CP quy định cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh Số hiệu: 124/2004/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 18/05/2004 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Nghị định 124/2004/NĐ-CP quy định cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 124/2004/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2004 QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ...
 • Chương 1: VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 • Điều 1. Nguồn thu và nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố Hồ Chí Minh được phân cấp theo quy định của ...
 • Điều 2. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách thành phố ...
 • Điều 3. Hàng năm, trong trường hợp có số tăng thu ngân sách trung ương so với dự toán Thủ tướng Chính ...
 • Chương 2: VỀ HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN TÀI CHÍNH CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 • Điều 4. Chính phủ ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho thành phố Hồ Chí Minh để ...
 • Điều 5. Thành phố Hồ Chí Minh được huy động vốn đầu tư trong nước thông qua các hình thức phát hành trái ...
 • Điều 6. Việc huy động vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi ngân sách thành phố quy định ...
 • Điều 7. Ngoài nguồn vốn huy động cho các dự án, công trình thuộc đối tượng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách ...
 • Điều 8. Ủy ban nhân dân thành phố được quyền quyết định tiếp nhận các khoản viện trợ không hoàn lại cho ...
 • Điều 9. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tiếp tục củng cố và phát triển "Quỹ ...
 • Chương 3: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 10. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định này.
 • Điều 11. Những nội dung khác về thực hiện ngân sách nhà nước không quy định tại Nghị định này, thực hiện ...

Ngày 18/05/2004, Chính phủ ban hành Nghị định 124/2004/NĐ-CP quy định cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, nguồn thu và nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố Hồ Chí Minh được phân cấp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp thuộc Thành phố phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toán xã hội của Thành phố.

Hàng năm, trong trường hợp có số tăng thu ngân sách trung ương so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách thành phố, ngân sách thành phố được thưởng 30% của số tăng thu này. Tuy nhiên phần này không được vượt quá số tăng thu so với mức thực hiện năm trước.

Đối với các nguồn tài chính cho đầu tư phát triển Thành phố, Chính phủ ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho thành phố Hồ Chí Minh để đầu tư các chương trình, dự án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, môi trường và phúc lợi công cộng.

Bên cạnh đó, TP. Hồ Chí Minh được huy động vốn đầu tư trong nước thông qua các hình thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; huy động vốn vay ngoài nước cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố; hay các hình thức huy động khác theo quy định của pháp luật.

Nghị định 124/2004/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 10/06/2004.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 124/2004/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 124/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 124/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 124/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 124/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật