Thông tư 41/2004/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 41/2004/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 41/2004/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 100/2004/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 41/2004/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung Ngày ban hành: 18/05/2004 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 41/2004/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 100/2004/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 41/2004/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ ...
 • A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
 • II. NGUYÊN TẮC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ
 • III. THỜI HIỆU XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THỜI HẠN ĐƯỢC COI LÀ CHƯA BỊ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ...
 • IV. CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT
 • V. TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ, TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG
 • VI. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
 • B. HÀNH VI VI PHẠM, HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT
 • I. HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUẾ, KÊ KHAI THUẾ, LẬP ...
 • II. HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THU, NỘP TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT
 • 1. Cá nhân, tổ chức có hành vi nộp chậm tiền thuế hoặc tiền phạt so với ngày quy định phải nộp ghi trong ...
 • III. HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THANH TRA, KIỂM TRA VỀ THUẾ
 • IV. HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI TRỐN THUẾ
 • 1. Mức phạt tiền cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là:
 • 9. Trường hợp đối tượng nộp thuế theo phương pháp kê khai đang trong thời hạn hưởng ưu đãi miễn thuế ...
 • C. THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • I. THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA CƠ QUAN THUẾ
 • II. THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA HẢI QUAN
 • III. THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP
 • IV. VIỆC UỶ QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ...
 • D.THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT
 • I. THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • 3. Lập biên bản về vi phạm hành chính
 • II. THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT
 • Đ. KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • I. KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
 • II. KHỞI KIỆN HÀNH CHÍNH
 • III. KHEN THƯỞNG
 • IV. XỬ LÝ VI PHẠM
 • E. HIỆU LỰC THI HÀNH
 • PHỤ LỤC DANH MỤC MỘT SỐ MẪU BIÊN BẢN VÀ QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Mẫu biên bản số 01 BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Mẫu biên bản số 01 BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ...
 • Mẫu biên bản số 02 BIÊN BẢN TẠM GIỮ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Mẫu số quyết định số 02 QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Mẫu quyết định số 05 QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH BẰNG HÌNH THỨC PHẠT CẢNH CÁO VỀ 40 (Theo thủ ...
 • Mẫu quyết định số 06 QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH BẰNG HÌNH THỨC PHẠT TIỀN (Theo thủ tục đơn ...
 • Mẫu quyết định số 07 QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ 59
 • Mẫu quyết định số 08 QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ 71
 • Mẫu quyết định số 09 QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO VI PHẠM HÀNH CHÍNH GÂY RA ...
 • Mẫu BGN/02-3L BẢN GIAO NHẬN LỆNH THU, QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 41/2004/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 41/2004/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 41/2004/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 41/2004/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 41/2004/TT-BTC

Đang cập nhật