Thông tư 51/2004/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 51/2004/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 51/2004/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2004/NĐ-CP về cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 51/2004/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá Ngày ban hành: 09/06/2004 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Thông tư 51/2004/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2004/NĐ-CP về cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2004/NĐ-CP NGÀY 18/5/2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ ...
  • A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:
  • B. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ:
  • I. VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CỦA THÀNH PHỐ
  • II. VỀ CƠ CHẾ THƯỞNG VÀ HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ NGUỒN THU VƯỢT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG PHÁT SINH TRÊN ...
  • III. VỀ HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN TÀI CHÍNH CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ
  • C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 51/2004/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 51/2004/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 51/2004/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 51/2004/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 51/2004/TT-BTC

Đang cập nhật