Nghị định 140/2004/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 140/2004/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 140/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Biên giới quốc gia Số hiệu: 140/2004/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 25/06/2004 Lĩnh vực: An ninh quốc gia

Mục lục Nghị định 140/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Biên giới quốc gia

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 140/2004/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2004 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ...
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng chấp hành pháp luật về biên giới
 • Điều 3. Biên giới quốc gia
 • Điều 4. Biên giới quốc gia trên đất liền
 • Điều 5. Biên giới quốc gia trên biển
 • Điều 6. Lãnh hải
 • Điều 7. Đường ranh giới phía ngoài vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền về kinh tế, thềm lục địa
 • Điều 8. Khu vực biên giới
 • Chương 2: XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, BẢO VỆ BIÊN GIỚI QUỐC GIA VÀ KHU VỰC BIÊN GIỚI
 • Điều 9. Xây dựng công trình biên giới
 • Điều 10. Mốc quốc giới
 • Điều 11. Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới
 • Điều 12. Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới
 • Điều 13. Bố trí dân cư ở khu vực biên giới
 • Điều 14. Ngày Biên phòng toàn dân
 • Điều 15. Xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân
 • Điều 16. Xây dựng lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
 • Điều 17. Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và khu vực biên giới
 • Điều 18. Giải quyết các vấn đề về biên giới
 • Điều 19. Trách nhiệm quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và khu vực biên giới
 • Điều 20. Cửa khẩu và hoạt động tại cửa khẩu
 • Điều 21. Kiểm soát và bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu
 • Điều 22. Chế độ, chính sách bảo đảm xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới
 • Điều 23. Nguồn tài chính bảo đảm cho việc xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và khu vực biên ...
 • Điều 24. Phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên ...
 • Điều 25. Lập dự toán và quyết toán ngân sách xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên ...
 • Chương 3: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA
 • Điều 26. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
 • Điều 27. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao
 • Điều 28. Trách nhiệm của Bộ Công an
 • Điều 29. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 • Điều 30. Trách nhiệm của Bộ đội biên phòng
 • Điều 31. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp nơi có biên giới quốc gia
 • Điều 32. Trách nhiệm của công dân
 • Chương 4: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 33. Hiệu lực thi hành
 • Điều 34. Hướng dẫn thi hành
 • Điều 35. Trách nhiệm thi hành

Ngày 25/06/2004, Chính phủ ban hành Nghị định 140/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Biên giới quốc gia.

Nghị định 140/2004/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Biên giới quốc gia về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới; bảo đảm ngân sách cho xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, khu vực biên giới và trách nhiệm quản lý nhà nước về biên giới quốc gia của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, biên giới quốc gia của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đường và mặt thẳng đứng theo đường đó để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, vùng biển, lòng đất, vùng trời của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mốc quốc giới được cắm theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế về biên giới đã được ký kết với nước láng giềng để đánh dấu đường biên giới quốc gia trên thực địa và được giữ gìn, bảo vệ giữ đúng vị trí, hình dáng, kích thước, ký hiệu, chữ và màu sắc đã được quy định.

Đối với dân cư ở khu vực biên giới, nhà nước có chính sách phù hợp để nhân dân định cư ổn định ở khu vực biên giới; khuyến khích những cán bộ công tác lâu dài, người tình nguyện đến định cư ở khu vực biên giới, đặc biệt là nơi khó khăn.
 
 Khi xảy ra các vấn đề ở biên giới, việc giải quyết vấn đề về biên giới, lãnh thổ liên quan đến nước láng giềng được thực hiện thông qua đàm phán theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ. Nghiêm cấm việc tự ý thoả thuận sửa đổi đường biên giới quốc gia hoặc làm thay đổi đường biên giới quốc gia.

Nghị định 140/2004/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 23/07/2004.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 140/2004/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 140/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 140/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 140/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật