Nghị định 178/2004/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 178/2004/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 178/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm Số hiệu: 178/2004/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 15/10/2004 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Chính sách xã hội

Mục lục Nghị định 178/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 178/2004/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2004 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1 Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2 Đối tượng áp dụng theo quy định tại
 • Điều 3 Nội dung chi tiết một số từ ngữ
 • Chương 2: NHỮNG BIỆN PHÁP VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRONG PHÒNG, CHỐNG ...
 • Điều 4 Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống mại dâm kết hợp với phòng, chống ma tuý và phòng, chống lây ...
 • Điều 5 Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống mại dâm trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân ...
 • Điều 6 Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống mại dâm trong trường học quy định tại
 • Điều 7 Nội dung phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương quy định tại
 • Điều 8 Trách nhiệm của cá nhân trong phòng, chống mại dâm quy định tại
 • Điều 9 Trách nhiệm của gia đình trong phòng, chống mại dâm quy định tại
 • Điều 10 Nội dung cụ thể của biện pháp kinh tế - xã hội trong việc phòng, chống mại dâm quy định tại
 • Điều 11 Trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm quy định tại
 • Điều 12. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quy định tại Điều 18 của Pháp lệnh Cơ quan ...
 • Điều 13 Chế độ, chính sách đền bù, trợ cấp đối với người tham gia phòng, chống mại dâm bị thiệt hại về ...
 • Chương 3: XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM
 • Điều 14 Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính trong phòng, chống mại dâm được quy định trong Pháp lệnh
 • Điều 15 Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các cấp trong xử lý vi phạm hành chính về phòng, chống mại dâm
 • Điều 16 Thẩm quyền của Công an nhân dân, Bộ đội biên phòng và các cơ quan thanh tra chuyên ngành trong ...
 • Điều 17. Xử lý vi phạm hành chính đối với người có hành vi mua dâm quy định tại Điều 22 của Pháp lệnh ...
 • Điều 18. Xử lý vi phạm hành chính đối với người có hành vi bán dâm quy định tại Điều 23 của Pháp lệnh ...
 • Điều 19. Xử lý đối với người có hành vi vi phạm hành chính liên quan đến mại dâm quy định tại khoản 1 ...
 • Điều 20. Xử lý vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân lợi dụng kinh doanh, dịch vụ để hoạt động ...
 • Điều 21. Xử lý đối với tổ chức, cá nhân phổ biến, lưu hành các sản phẩm văn hoá có nội dung và hình thức ...
 • Điều 22 Xử lý đối với cán bộ, công chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân vi phạm pháp luật về ...
 • Điều 23 Xử lý đối với người có hành vi vi phạm pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống ...
 • Điều 24 Xử lý đối với người có hành vi bao che hoặc không kịp thời xử lý kỷ luật người vi phạm pháp luật ...
 • Chương 4: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM
 • Điều 25 Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tại
 • Điều 26 Trách nhiệm của Bộ Công an quy định tại
 • Điều 27. Trách nhiệm của Bộ Y tế quy định tại
 • Điều 28 Trách nhiệm của Bộ Văn hoá - Thông tin quy định tại
 • Điều 29 Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại
 • Điều 30 Trách nhiệm của Bộ Thương mại, Tổng cục Du lịch quy định tại
 • Điều 31 Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quy định tại
 • Điều 32 Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp quy định tại
 • Điều 33 Thanh tra về phòng, chống mại dâm quy định tại
 • Điều 34 Trách nhiệm thanh tra về phòng, chống mại dâm quy định tại
 • Chương 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 35 Hiệu lực thi hành
 • Điều 36 Hướng dẫn thi hành
 • Điều 37 Trách nhiệm thi hành

Ngày 15/10/2004, Chính phủ ban hành Nghị định 178/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm.

Nghị định 178/2004/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XI thông qua ngày 17 tháng 3 năm 2003.

Theo đó, Nghị định 178/2004/NĐ-CP nội dung tuyên truyền, giáo dục phòng, chống mại dâm kết hợp với phòng, chống ma tuý và phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS ở địa phương, gia đình, trường học hay các tổ chức.

Ngoài ra, Nghị định 178/2004/NĐ-CP quy định khi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính. Cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Việc xử lý vi phạm tùy thuộc thẩm quyền của các ngành mà pháp luật quy định. Trường hợp các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều người thuộc các ngành khác nhau, thì quyền xử phạt thuộc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền xử lý tại nơi xảy ra hành vi vi phạm.

Nghị định 178/2004/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 07/11/2004.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 178/2004/NĐ-CP để xử lý: