Nghị định 180/2004/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 180/2004/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 180/2004/NĐ-CP về việc thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước Số hiệu: 180/2004/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 28/10/2004 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Nghị định 180/2004/NĐ-CP về việc thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước

 • Chương 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH
 • Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh
 • Chương 2: THÀNH LẬP MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC
 • Điều 2. Điều kiện thành lập mới công ty nhà nước
 • Điều 3. Ngành, lĩnh vực, địa bàn được xem xét thành lập mới công ty nhà nước
 • Điều 4. Mức vốn điều lệ của công ty nhà nước thành lập mới
 • Điều 5. Người đề nghị thành lập mới công ty nhà nước
 • Điều 6. Đề án thành lập mới công ty nhà nước
 • Điều 7. Hội đồng thẩm định đề án thành lập mới công ty nhà nước
 • Điều 8. Nội dung thẩm định đề án thành lập mới công ty nhà nước
 • Điều 9. Quy trình thẩm định đề án và hồ sơ thành lập mới công ty nhà nước.
 • Điều 10. Thẩm quyền quyết định thành lập mới công ty nhà nước
 • Điều 11. Quyết định thành lập mới công ty nhà nước
 • Điều 12. Công ty thành viên hạch toán độc lập của tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành ...
 • Điều 13. Chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty nhà nước
 • Điều 14. Thời điểm kinh doanh
 • Điều 15. Cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Điều 16. Hồ sơ đăng ký kinh doanh
 • Điều 17. Trình tự và thủ tục đăng ký kinh doanh
 • Điều 18. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty nhà nước
 • Điều 19. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
 • Chương 3: TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ CÔNG TY NHÀ NƯỚC
 • Điều 20. Tổ chức lại công ty nhà nước
 • Điều 21. Điều kiện tổ chức lại công ty nhà nước
 • Điều 22. Sáp nhập công ty nhà nước
 • Điều 23. Hợp nhất công ty nhà nước
 • Điều 24. Chia công ty nhà nước
 • Điều 25. Tách công ty nhà nước
 • Điều 26. Hồ sơ đề nghị tổ chức lại công ty nhà nước
 • Điều 27. Đề án tổ chức lại công ty nhà nước
 • Điều 28. Thời hạn xem xét, trả lời hồ sơ tổ chức lại công ty nhà nước
 • Điều 29. Giải thể công ty nhà nước
 • Điều 30. Người đề nghị giải thể công ty nhà nước
 • Điều 31. Thẩm quyền quyết định giải thể công ty nhà nước
 • Điều 32. Hội đồng giải thể công ty nhà nước
 • Điều 33. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng giải thể
 • Điều 34. Quyết định giải thể công ty nhà nước
 • Điều 35. Thời hạn giải thể công ty nhà nước
 • Điều 36. Trách nhiệm của công ty nhà nước bị giải thể
 • Điều 37. Trình tự giải thể công ty nhà nước
 • Chương 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 38. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 180/2004/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 180/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 180/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 180/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 180/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật