Thông tư liên tịch 104/2004/TTLT-BTC-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 104/2004/TTLT-BTC-BXD

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 104/2004/TTLT-BTC-BXD hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn do Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 104/2004/TTLT-BTC-BXD Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng, Trần Văn Tá Ngày ban hành: 08/11/2004 Lĩnh vực: Tài nguyên, Tài chính

Mục lục Thông tư liên tịch 104/2004/TTLT-BTC-BXD hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn do Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ TÀI CHÍNH-BỘ XÂY DỰNG SỐ 104/2004/TTLT-BTC-BXD NGÀY 8 THÁNG 11 NĂM 2004 HƯỚNG ...
  • I - NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH
  • II - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ THÀNH TOÀN BỘ VÀ GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH
  • 1. Phương pháp xác định giá thành toàn bộ của sản phẩm nước sạch:
  • 2 . Giá tiêu thụ nước sạch
  • III - THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH VÀ QUẢN LÝ GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH
  • IV - TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 104/2004/TTLT-BTC-BXD để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 104/2004/TTLT-BTC-BXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 104/2004/TTLT-BTC-BXD

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 104/2004/TTLT-BTC-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 104/2004/TTLT-BTC-BXD

Đang cập nhật