Quyết định 217/2005/QĐ-TTG

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 217/2005/QĐ-TTG

Tiêu đề: Quyết định 217/2005/QĐ-TTG về quy chế tổ chức và hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu quốc tế bờ Y, tỉnh Kon Tum do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 217/2005/QĐ-TTG Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 05/09/2005 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 217/2005/QĐ-TTG về quy chế tổ chức và hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu quốc tế bờ Y, tỉnh Kon Tum do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y, TỈNH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Giao ...
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Quy chế này quy định hoạt động, một số chính sách và tổ chức quản lý nhà nước đối với Khu kinh ...
 • Điều 2. Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y là khu vực có ranh giới địa lý xác định thuộc lãnh thổ và chủ ...
 • Điều 3. Mục tiêu phát triển chủ yếu của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y:
 • Điều 4. Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khuyến khích và bảo hộ các tổ chức, cá nhân ...
 • Điều 5. Các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ ...
 • Điều 6. Ngoài những quyền được hưởng các ưu đãi trên, các doanh nghiệp hoạt động trong Khu kinh tế cửa ...
 • Điều 7. Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được phát triển bằng các nguồn vốn chủ yếu sau đây:
 • Chương 2: HOẠT ĐỘNG CỦA KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y
 • Điều 8. Xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, tạm trú tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.
 • Điều 9. Ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu trong dự toán ngân sách hàng năm để đầu tư tập trung ...
 • Điều 10. Đầu tư, tín dụng, đất đai và lao động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y:
 • Chương 3: HOẠT ĐỘNG CỦA KHU THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP THUỘC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y
 • Điều 11. Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y bao gồm: các Khu thương mại và công nghiệp, Khu quản lý hành ...
 • Điều 12. Xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ của Khu thương mại và công nghiệp:
 • Điều 13. Đầu tư vào Khu thương mại và công nghiệp
 • Điều 14. Đối với khách du lịch trong và ngoài nước khi vào Khu thương mại và công nghiệp nêu tại Điều ...
 • Chương 4: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y
 • Điều 15. Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y
 • Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y
 • Điều 17. Tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.
 • Điều 18. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum
 • Điều 19. Trách nhiệm của các Bộ, ngành trong quản lý nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y
 • Chương 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 20. Những quy định khác liên quan đến hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong Khu kinh tế cửa khẩu ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 217/2005/QĐ-TTG để xử lý:

Tin tức về Quyết định 217/2005/QĐ-TTG

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 217/2005/QĐ-TTG

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 217/2005/QĐ-TTG

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 217/2005/QĐ-TTG

Đang cập nhật