Thông tư 02/2005/TT-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 02/2005/TT-BNV

Tiêu đề: Thông tư 02/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 02/2005/TT-BNV Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Đỗ Quang Trung Ngày ban hành: 05/01/2005 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 02/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành

  • THÔNG TƯ CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 02/2005/TT-BNV NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ...
  • I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
  • II. NGUYÊN TẮC VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC HƯỞNG, THÔI HƯỞNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO
  • III. MỨC PHỤ CẤP VÀ CÁCH TRẢ PHỤ CẤP
  • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • V. HIỆU LỰC THI HÀNH
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 02/2005/TT-BNV để xử lý: