Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BNV-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BNV-BTC

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 08/2005/TTLT-BNV-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Quang Trung, Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 05/01/2005 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TRẢ LƯƠNG LÀM VIỆC VÀO BAN ĐÊM, LÀM THÊM GIỜ ĐỐI VỚI CÁN ...
  • I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG
  • II. NGUYÊN TẮC VÀ CĂN CỨ TÍNH CHẾ ĐỘ TRẢ LƯƠNG LÀM VIỆC VÀO BAN ĐÊM, LÀM THÊM GIỜ
  • III. CHẾ ĐỘ TRẢ LƯƠNG LÀM VIỆC VÀO BAN ĐÊM
  • IV. CHẾ ĐỘ TRẢ LƯƠNG LÀM VIỆC THÊM GIỜ
  • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • VI. HIỆU LỰC THI HÀNH
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BNV-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BNV-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BNV-BTC

Án lệ về Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BNV-BTC

Đang cập nhật