Quyết định 78/2004/QĐ-BNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 78/2004/QĐ-BNN

Tiêu đề: Quyết định 78/2004/QĐ-BNN ban hành Danh mục giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 78/2004/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng Ngày ban hành: 31/12/2004 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 78/2004/QĐ-BNN ban hành Danh mục giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC GIỐNG VẬT NUÔI QUÝ HIẾM CẤM XUẤT KHẨU
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: Danh mục Giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu.
  • Điều 2. Trong từng thời kỳ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ điều chỉnh, bổ sung Danh mục này ...
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.
  • Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nông nghiệp, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Giám đốc Sở Nông ...
  • DANH MỤC GIỐNG VẬT NUÔI QUÝ HIẾM CẤM XUẤT KHẨU
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 78/2004/QĐ-BNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 78/2004/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 78/2004/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 78/2004/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 78/2004/QĐ-BNN

Đang cập nhật