Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BTP-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BTP-BNV

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn Nghị định 122/2004/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 01/2005/TTLT-BTP-BNV Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp Người ký: Đỗ Quang Trung, Uông Chu Lưu Ngày ban hành: 24/01/2005 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn Nghị định 122/2004/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ TƯ PHÁP - BỘ NỘI VỤ SỐ 01/2005/TTLT/BTP-BNV NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2005 HƯỚNG ...
  • I. VỀ XÂY DỰNG, CỦNG CỐ TỔ CHỨC PHÁP CHẾ
  • II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC PHÁP CHẾ
  • III. THỜI HẠN, TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG, CỦNG CỐ TỔ CHỨC PHÁP CHẾ
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BTP-BNV để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BTP-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BTP-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BTP-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BTP-BNV

Đang cập nhật