Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT hướng dẫn chế độ phụ cấp khu vực do Bộ Nội vụ - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Uỷ ban Dân tộc ban hành Số hiệu: 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Uỷ ban Dân tộc Người ký: Đỗ Quang Trung, Khúc Văn Thành, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Hằng Ngày ban hành: 05/01/2005 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT hướng dẫn chế độ phụ cấp khu vực do Bộ Nội vụ - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Uỷ ban Dân tộc ban hành

 • I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
 • 1. Cán bộ, công chức (kể cả công chức dự bị), viên chức, những người đang trong thời gian tập sự, thử ...
 • 2. Cán bộ chuyên trách và công chức ở xã, phường, thị trấn.
 • 3. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế nhà nước và hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy ...
 • 4. Người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu.
 • 5. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân trong các cơ quan, đơn vị thuộc ...
 • 6. Những người làm việc trong các công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp nhà nước, quỹ hỗ trợ phát ...
 • 7. Những người nghỉ hưu, nghỉ việc vì mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hưởng trợ ...
 • 8. Thương binh (kể cả thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh), bệnh binh hưởng trợ ...
 • II. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH VÀ CÁCH TÍNH TRẢ PHỤ CẤP KHU VỰC
 • 1. Nguyên tắc xác định phụ cấp khu vực
 • 2. Mức phụ cấp khu vực
 • 3. Cách tính trả phụ cấp khu vực
 • 4) Nguồn kinh phí chi trả phụ cấp khu vực
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  (sau đây gọi chung là Chủ tịch Uỷ ...
 • 2. Căn cứ  đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh và của các Bộ, ngành ở Trung ương, Bộ Nội vụ xem xét, quyết ...
 • IV. HIỆU LỰC THI HÀNH
 • 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 • 2. Chế độ phụ cấp khu vực quy định tại Thông tư này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2004.
 • 3. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận và các ...
 • PHỤ LỤC MỨC PHỤ CẤP KHU VỰC CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ
 • I. TỈNH LÀO CAI
 • II. TỈNH LẠNG SƠN
 • III. TỈNH HÀ GIANG
 • IV. TỈNH CAO BẰNG
 • V. TỈNH LAI CHÂU
 • VI. TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • VII. TỈNH SƠN LA
 • VIII. TỈNH QUẢNG NINH
 • IX. TỈNH TUYÊN QUANG
 • X. TỈNH YÊN BÁI
 • XI. TỈNH THÁI NGUYÊN
 • XII. TỈNH BẮC KẠN
 • XIII. TỈNH HOÀ BÌNH
 • XIV. THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
 • XV. TỈNH HẢI DƯƠNG
 • XVI. TỈNH BẮC GIANG
 • XVII. TỈNH VĨNH PHÚC
 • XVIII. TỈNH PHÚ THỌ
 • XIX. TỈNH HÀ
 • XX. TỈNH NINH BÌNH
 • XXI. TỈNH THANH HOÁ
 • XXII. TỈNH NGHỆ AN
 • XXIII. TỈNH HÀ TĨNH
 • XXIV. TỈNH QUẢNG BÌNH
 • XXV. TỈNH QUẢNG TRỊ
 • XXVI. TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
 • XXVII. TỈNH QUẢNG
 • XXVIII. THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
 • XXIX. TỈNH KHÁNH HOÀ
 • XXX. TỈNH PHÚ YÊN
 • XXXI. TỈNH ĐẮK LẮK
 • XXXII. TỈNH ĐẮK NÔNG
 • XXXIII. TỈNH QUẢNG NGÃI
 • XXXIV. TỈNH KON TUM
 • XXXV. TỈNH GIA LAI
 • XXXVI. TỈNH LÂM ĐỒNG
 • XXXVII. TỈNH BÌNH ĐỊNH
 • XXXVIII. TỈNH BÌNH THUẬN
 • XXXIX. TỈNH NINH THUẬN
 • XXXX. TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU
 • XXXXI. TỈNH BÌNH DƯƠNG
 • XXXXII. TỈNH BÌNH PHƯỚC
 • XXXXIII. TỈNH TÂY NINH
 • XXXXIV. TỈNH KIÊN GIANG
 • XXXXV. TỈNH LONG AN
 • XXXXVI. TỈNH ĐỒNG NAI
 • XXXXVII. TỈNH ĐỒNG THÁP
 • XXXXVIII. TỈNH CÀ MAU
 • XXXXIX. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 • XXXXX. CÁC ĐƠN VỊ KHÁC THUỘC BỘ CÔNG AN
 • XXXXXI. CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT VÀ HÀNH CHÍNH KHÁC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT để xử lý: