Nghị định 36/2005/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 36/2005/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 36/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Số hiệu: 36/2005/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 17/03/2005 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Nghị định 36/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng trẻ em được hưởng các quyền và thực hiện bổn phận
 • Chương 2: CÁC HÀNH VI VI PHẠM QUYỀN TRẺ EM
 • Điều 3. Cha mẹ bỏ rơi con, người giám hộ bỏ rơi trẻ em được mình giám hộ
 • Điều 4. Dụ dỗ, lôi kéo trẻ em đi lang thang, lợi dụng trẻ em lang thang để trục lợi
 • Điều 5. Dụ dỗ, lừa dối, ép buộc trẻ em mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý; ...
 • Điều 6. Dụ dỗ, lừa dối, dẫn dắt, chứa chấp, ép buộc trẻ em hoạt động mại dâm; xâm hại tình dục trẻ em
 • Điều 7. Lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc trẻ em mua, bán, sử dụng văn hoá phẩm kích động bạo lực, đồi trụy; làm ...
 • Điều 8. Hành hạ, ngược đãi, làm nhục, chiếm đoạt, bắt cóc, mua, bán, đánh tráo trẻ em; lợi dụng trẻ em ...
 • Điều 9. Lạm dụng lao động trẻ em, sử dụng trẻ em làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc
 • Điều 10. Cản trở việc học tập của trẻ em
 • Điều 11. Áp dụng biện pháp có tính chất xúc phạm, hạ thấp danh dự, nhân phẩm hoặc dùng nhục hình đối ...
 • Điều 12. Đặt cơ sở sản xuất, kho chứa thuốc trừ sâu, hoá chất độc hại, chất dễ gây cháy nổ gần cơ sở ...
 • Điều 13. Xử lý hành vi vi phạm quyền trẻ em
 • Chương 3: TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM QUYỀN CƠ BẢN CỦA TRẺ EM
 • Điều 14. Đăng ký khai sinh cho trẻ em
 • Điều 15. Xác định cha mẹ cho trẻ em
 • Điều 16. Bảo đảm lợi ích của trẻ em khi phải sống cách ly cha mẹ
 • Điều 17. Bảo vệ trẻ em trong trường hợp cha mẹ, người giám hộ không bảo đảm điều kiện cho trẻ em được ...
 • Điều 18. Quy định về trẻ em dưới sáu tuổi được khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở ...
 • Điều 19. Quỹ Bảo trợ trẻ em
 • Chương 4: BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT
 • Điều 20. Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở cơ sở
 • Điều 21. Quản lý trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
 • Điều 22. Trợ giúp trẻ em vi phạm pháp luật đã chấp hành xong thời hạn giáo dục hoặc hình phạt
 • Điều 23. Các cơ sở trợ giúp trẻ em
 • Điều 24. Quản lý nhà nước đối với cơ sở trợ giúp trẻ em
 • Chương 5: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
 • Điều 25. Trách nhiệm của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em
 • Điều 26. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 27. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 28. Trách nhiệm của Bộ Y tế
 • Điều 29. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Điều 30. Trách nhiệm của Bộ Văn hoá - Thông tin
 • Điều 31. Trách nhiệm của Uỷ ban Thể dục Thể thao
 • Điều 32. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điều 33. Trách nhiệm của Bộ Công an
 • Điều 34. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp
 • Điều 35. Trách nhiệm của Bộ Công nghiệp, Bộ Thương mại
 • Điều 36. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Điều 37. Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thống kê
 • Điều 38. Trách nhiệm của các Bộ, ngành khác
 • Điều 39. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp
 • Chương 6: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 40. Hiệu lực thi hành
 • Điều 41. Điều khoản thi hành

Ngày 17/3/2005, Chính phủ ban hành Nghị định 36/2005/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em như đối tượng trẻ em được hưởng các quyền và thực hiện bổn phận, các hành vi vi phạm quyền trẻ em, đăng ký khai sinh và xác định cha mẹ cho trẻ em, bảo vệ lợi ích cho trẻ em sống cách ly cha mẹ, khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi,

Các hành vi vi phạm quyền trẻ em

 • Cha mẹ bỏ rơi con, người giám hộ bỏ rơi trẻ em được mình giám hộ;
 • Dụ dỗ, lôi kéo trẻ em đi lang thang, lợi dụng trẻ em lang thang để trục lợi;
 • Dụ dỗ, lừa dối, ép buộc trẻ em mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý; lôi kéo trẻ em đánh bạc; bán, cho trẻ em sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất kích thích khác có hại cho sức khoẻ
 • Dụ dỗ, lừa dối, dẫn dắt, chứa chấp, ép buộc trẻ em hoạt động mại dâm; xâm hại tình dục trẻ em;
 • Lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc trẻ em mua, bán, sử dụng văn hoá phẩm kích động bạo lực, đồi trụy; làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, tàng trữ văn hoá phẩm khiêu dâm trẻ em; sản xuất, kinh doanh đồ chơi, trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của trẻ em
 • Hành hạ, ngược đãi, làm nhục, chiếm đoạt, bắt cóc, mua, bán, đánh tráo trẻ em; lợi dụng trẻ em vì mục đích trục lợi; xúi giục trẻ em thù ghét cha, mẹ, người giám hộ hoặc xâm phạm tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự của người khác;
 • Lạm dụng lao động trẻ em, sử dụng trẻ em làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúcvới chất độc hại, làm những công việc khác trái với quy định của pháp luật về lao động;
 • Cản trở việc học tập của trẻ em;
 • Áp dụng biện pháp có tính chất xúc phạm, hạ thấp danh dự, nhân phẩm hoặc dùng nhục hình đối với trẻ em vi phạm pháp luật
 • Đặt cơ sở sản xuất, kho chứa thuốc trừ sâu, hoá chất độc hại, chất dễ gây cháy nổ gần cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở giáo dục, y tế, văn hoá, điểm vui chơi, giải trí của trẻ em;

Cha mẹ, người giám hộ có trách nhiệm khai sinh cho trẻ em đúng thời hạn. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp xã) có trách nhiệm thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em; vận động cha mẹ, người giám hộ khai sinh cho trẻ em đúng thời hạn. 

Việc Xác định cha mẹ cho trẻ em, Bảo đảm lợi ích của trẻ em khi phải sống cách ly cha mẹ, Bảo vệ trẻ em trong trường hợp cha mẹ, người giám hộ không bảo đảm điều kiện cho trẻ em được sống chung, trẻ em dưới sáu tuổi được khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập được chi tiết tại nghị định này.

Quỹ Bảo trợ trẻ em được thành lập nhằm mục đích vận động sự đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân ở trong nước và nước ngoài, viện trợ quốc tế và hỗ trợ của ngân sách nhà nước cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc không vì mục đích thu lợi nhuận; tôn trọng mục đích đóng góp; công khai các nguồn thu và các khoản chi; khai thác, tiếp nhận, phát triển và sử dụng nguồn vốn theo kế hoạch hoạt động được phê duyệt, theo văn bản ký kết với nhà tài trợ hoặc theo yêu cầu của nhà tài trợ; không được sử dụng Quỹ để hoạt động trái pháp luật.

Nghị định số 36/2005/NĐ-CP cũng quy định về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở cơ sở.

Nghị định 36/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 06/04/2005, điều 18 của Nghị định này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2005; thay thế Nghị định số 374/HĐBT.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 36/2005/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 36/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 36/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 36/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 36/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật