Chỉ thị 04/2005/CT-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 04/2005/CT-TTg

Tiêu đề: Chỉ thị 04/2005/CT-TTg về việc đẩy nhanh vững chắc cổ phần hóa Công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 04/2005/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 17/03/2005 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Chỉ thị 04/2005/CT-TTg về việc đẩy nhanh vững chắc cổ phần hóa Công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • CHỈ THỊ VỀ ĐẨY NHANH VỮNG CHẮC CỔ PHẦN HOÁ CÔNG TY NHÀ NƯỚC
  • 1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
  • 2. Các Bộ, cơ quan hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với doanh nghiệp sau cổ phần hóa; khẩn trương ban ...
  • 3. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp có trách nhiệm:
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 04/2005/CT-TTg để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 04/2005/CT-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 04/2005/CT-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 04/2005/CT-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 04/2005/CT-TTg

Đang cập nhật