Nghị định 49/2005/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 49/2005/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 49/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục Số hiệu: 49/2005/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 11/04/2005 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Giáo dục, đào tạo

Mục lục Nghị định 49/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc xử phạt
 • Điều 4. Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng
 • Điều 5. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 6. Thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 7. Hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả
 • Chương 2: CÁC HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ MỨC XỬ PHẠT
 • Điều 8. Vi phạm quy định về thành lập cơ sở giáo dục và tổ chức hoạt động giáo dục
 • Điều 9. Vi phạm quy định về hoạt động của cơ sở giáo dục
 • Điều 10. Vi phạm quy định về chương trình, nội dung và kế hoạch giáo dục
 • Điều 11. Vi phạm quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, chỉ tiêu và thẩm quyền tuyển sinh
 • Điều 12. Vi phạm quy định về thi tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục và thi tốt nghiệp để cấp văn bằng ...
 • Điều 13. Vi phạm quy định về đánh giá kết quả học tập của người học trong các cơ sở giáo dục phổ thông ...
 • Điều 14. Vi phạm quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc ...
 • Điều 15. Vi phạm quy định về sử dụng nhà giáo
 • Điều 16. Vi phạm quy định về bảo đảm tỷ lệ giáo viên, giảng viên cơ hữu trong các cơ sở giáo dục
 • Điều 17. Vi phạm quy định về quản lý hồ sơ người học
 • Điều 18. Vi phạm quy định về sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục và cung ứng, sử dụng thiết bị ...
 • Điều 19. Vi phạm quy định về học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học
 • Điều 20. Vi phạm quy định về hình thức kỷ luật buộc thôi học
 • Điều 21. Vi phạm quy định về phổ cập giáo dục
 • Chương 3: THẨM QUYỀN, THỦ TỤC XỬ PHẠT
 • Điều 22. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các ...
 • Điều 23. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra giáo dục
 • Điều 24. Uỷ quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
 • Điều 25. Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
 • Điều 26. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
 • Điều 27. Chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
 • Chương 4: KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 28. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • Điều 29. Xử lý vi phạm đối với người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
 • Điều 30. Xử lý vi phạm đối với người bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
 • Chương 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 31. Hiệu lực thi hành
 • Điều 32. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 49/2005/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 49/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 49/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 49/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 49/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật