Quyết định 100/2003/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 100/2003/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 100/2003/QĐ-BTC về giá thiết bị dạy và học lớp 2, lớp 7 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 100/2003/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Ngọc Tuấn Ngày ban hành: 23/07/2003 Lĩnh vực: Tài chính, Giáo dục, đào tạo

Mục lục Quyết định 100/2003/QĐ-BTC về giá thiết bị dạy và học lớp 2, lớp 7 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ GIÁ THIẾT BỊ DẠY VÀ HỌC LỚP 2, LỚP 7
  • Điều 1. Quy định giá dụng cụ, thiết bị dạy và học lớp 2, lớp 7 của các Công ty có tên trong danh sách ...
  • Điều 2. Mức giá quy định trong các phụ lục của điều 1 là giá áp dụng cho các dụng cụ và thiết bị dạy ...
  • Điều 3. Mức giá quy định tại điều 1 nêu trên là giá giao tại kho của các Công ty nêu ở trang 3 trên phương ...
  • Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.
  • DANH SÁCH CÁC CÔNG TY NÊU TẠI ĐIỀU I
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 100/2003/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 100/2003/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 100/2003/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 100/2003/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 100/2003/QĐ-BTC

Đang cập nhật