Quyết định 01/2004/QĐ-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 01/2004/QĐ-BXD

Tiêu đề: Quyết định 01/2004/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 296: 2004 "Giàn giáo - Các yêu cầu về an toàn" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 01/2004/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên Ngày ban hành: 11/02/2004 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 01/2004/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 296: 2004 "Giàn giáo - Các yêu cầu về an toàn" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH
 • Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn Xây dựng Việt
 • Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo .
 • Điều 3: Các Ông: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kiến ...
 • TCXDVN DÀN GIÁO - CÁC YÊU CẦU VỀ AN TOÀN SCAFFOLDING - SAFETY REQUIREMENTS
 • 1. Phạm vi áp dụng
 • 2. Tiêu chuẩn viện dẫn
 • 3. Các thuật ngữ - khái niệm
 • 4. Yêu cầu chung cho các loại dàn giáo
 • 4.1. Phần chung
 • 4.2. Hệ đỡ dàn giáo
 • 4.3. Các yêu cầu về tải trọng.
 • 4.4. Các yêu cầu về sàn công tác (Hìnhư 1-7, phụ lục B)
 • 4.5. Yêu cầu về lan can an toàn
 • 4.6. Thang, lối đi lại, biển báo
 • 5. Yêu cầu đối với các nhóm dàn giáo.
 • 5.1. Nhóm dàn giáo đặt trên mặt đất.
 • 5.2. Nhóm dàn giáo treo
 • 5.3. Nhóm dàn giáo neo, tựa vào công trình
 • Phụ lục A KHẢO SÁT HIỆN TR­ỜNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 01/2004/QĐ-BXD để xử lý:

Tin tức về Quyết định 01/2004/QĐ-BXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 01/2004/QĐ-BXD

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 01/2004/QĐ-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 01/2004/QĐ-BXD

Đang cập nhật