Quyết định 1254/2004/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1254/2004/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1254/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh miền Trung do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1254/2004/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn Ngày ban hành: 29/12/1999 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức bộ máy nhà nước

Ngày 29/12/1999, Thủ tướng ban hành Quyết định 1254/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh miền Trung. Cụ thể,

Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh miền Trung, bao gồm :

1. Đồng chí Vũ Văn Ninh, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Trưởng đoàn;

2. Kính mời một đại diện của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - thành viên;

3. Cán bộ cấp Vụ của các Bộ, cơ quan : Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động, Thương binh và Xã hội, Thanh tra Nhà nước và Văn phòng Chính phủ - thành viên.

Thời gian làm việc của Đoàn từ ngày 04 đến ngày 20 tháng 01 năm 2000.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1254/2004/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1254/2004/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1254/2004/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1254/2004/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1254/2004/QĐ-TTg

Đang cập nhật