Quyết định 78/2004/QĐ-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 78/2004/QĐ-BNV

Tiêu đề: Quyết định 78/2004/QĐ-BNV ban hành Danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 78/2004/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Đỗ Quang Trung Ngày ban hành: 03/11/2004 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 78/2004/QĐ-BNV ban hành Danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ SỐ 78/2004/QĐ-BNV NGÀY 3 THÁNG 11 NĂM 2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC ...
  • Điều 1 Ban hành danh mục các ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và danh mục các ngạch viên chức ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  • Điều 3. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân ...
  • DANH MỤC CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 78/2004/QĐ-BNV để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 78/2004/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 78/2004/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 78/2004/QĐ-BNV

Đang cập nhật