Thông tư 18/2004/TT-BCA(V19)

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 18/2004/TT-BCA(V19)

Tiêu đề: Thông tư 18/2004/TT-BCA(V19) hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho các trường hợp bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc Công an nhân dân gây ra do Bộ Công an ban hành Số hiệu: 18/2004/TT-BCA(V19) Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Lê Hồng Anh Ngày ban hành: 09/11/2004 Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Thông tư 18/2004/TT-BCA(V19) hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho các trường hợp bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc Công an nhân dân gây ra do Bộ Công an ban hành

 • THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG AN SỐ 18/2004/TT-BCA(V19) NGÀY 9 THÁNG 11 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ...
 • 1. Các trường hợp được bồi thường gồm:
 • 2. Người thuộc các trường hợp quy định tại Điều 2 của Nghị quyết số 388 và các trường hợp được hướng ...
 • 3. Cơ quan Công an nhân dân có trách nhiệm bồi thường gồm Cơ quan An ninh điều tra và Cơ quan Cảnh sát ...
 • 4. Thiệt hại được bồi thường bao gồm thiệt hại về tinh thần và thiệt hại về vật chất theo các quy định ...
 • 5. Thủ trưởng cơ quan trong Công an nhân dân có trách nhiệm bồi thường phải chịu trách nhiệm giải quyết ...
 • 6. Người được Thủ trưởng cơ quan trong Công an nhân dân có trách nhiệm bồi thường uỷ quyền hợp pháp để ...
 • 7. Kinh phí bồi thường thiệt hại được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm giao cho Bộ Công ...
 • 8. Cơ quan điều tra, cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thuộc Công an ...
 • 9. Việc bồi thường thiệt hại do bị oan trong các trường hợp sau đây sẽ được hướng dẫn bằng văn bản quy ...
 • 10. Tổng cục Cảnh sát có trách nhiệm phối hợp với Tổng cục An ninh, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 18/2004/TT-BCA(V19) để xử lý:

Tin tức về Thông tư 18/2004/TT-BCA(V19)

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 18/2004/TT-BCA(V19)

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 18/2004/TT-BCA(V19)

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 18/2004/TT-BCA(V19)

Đang cập nhật